GDPR

Privatlivs- & cookiepolitik

 

Generelt:

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes ØBO TOURS ApS (“ØBO TOURS”, “os”, “vores”, “vi”) håndterer oplysninger om vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere (f.eks. indsamling, registrering, videregivelse eller sletning)

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere afgiver til os, som vi indsamler via vores hjemmeside www.obotours.dk (“Hjemmesiden”), eller som vi indsamler fra offentlige kilder og socialnetværk tilhørende tredjepart.

ØBO Tours forpligter sig til at håndtere oplysningerne jf. Databeskyttelsesforordningen, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018, samt til at opfylde de generelle og grundlæggende principper:

 

1. Lovlighed, rimelighed & gennemsigtighed
2. Formålsbegrænsning
3. Dataminimering
4. Rigtighed
5. Opbevaringsbegrænsning
6. Integritet & fortrolighed

 

Dataansvarlig & kontakt information:

ØBO Tours er dataansvarlig for behandling af dine persondata. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

 

ØBO TOURS
Nørremarksgyden 1, 5658 Ryslinge,
Telefon: +45 31 40 20 01

CVR: 40625745
E-mail: welcome@obotours.dk

 

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

ØBO TOURS håndtere personoplysninger for at kunne styre og opfylde vores forpligtelser ift. vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, og alene i det omfang det er nødvendigt for driften af ØBO TOURS.  Formålet med at håndtere personoplysningerne er, at kunne udføre salgs- og kontraktprocesser, at kunne levere de ønskede tilbud, produkter og services, at kunne behandle ordre, fakturere, lave betalinger, og kunne følge op på forespørgsler via e-mail eller telefon.

Med tilladelse eller hvor loven tillader det, bruges data til at målrette nyheder og anden markedsføring til kunder, for hvem vi mener, det har en relevans.

 

Kategorier af personoplysninger

ØBO TOURS håndterer personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde formålet. Det omfatter oplysninger som kan være, men er ikke begrænset til, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, arbejdstitel, arbejdsgiver, fødselsdato, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng og i visse tilfælde også særlige kost hensyn eller lignende, som er oplyst af dig. Vi indsamler også oplysninger om dig fra offentlige kilder og socialnetværk tilhørende tredjepart, da det giver os mulighed for at betjene dig på den mest relevante måde og med en høj grad af personalisering.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med

ØBO TOURS videregiver eller overlader dine personoplysninger til systemleverandører (f.eks. web- & CRM udbyder), hoteller, busselskaber, færgeselskaber, guider, restauranter med flere.

ØBO TOURS deler ikke personoplysninger med lande udenfor EU/EØS med mindre der er grundlag for denne behandlingsaktivitet. I givet fald benyttes EU-Kommissionens standardkontrakt for overførsel af personoplysninger til databehandlere i 3. lande.

ØBO TOURS videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter med henblik på salg, markedsføring, spam, eller anden form for opsøgende kontakt.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra de informationer, du har afgivet til os, enten mundtligt, per mail, via vores hjemmeside, eller som vi har indsamlet fra offentlige kilder og socialnetværk tilhørende tredjepart.

 

Opbevaring af personoplysninger

ØBO TOURS opbevarer de registrerede personoplysninger så længe ØBO TOURS har en lovhjemmel og et nøje vurderet legitimt formål med opbevaringen. Er det påkrævet ved lov at opbevare data længere – f.eks. bogføringsloven, opbevarer vi persondata længere.

 

Hvordan sikre vi personoplysninger

ØBO TOURS gennemfører løbende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for adgang til personoplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Vi gemmer personoplysningerne på vores password og firewall beskyttede server.

 

Retten til tilbagetrækning af samtykke:

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at kunne behandle dine personoplysninger jf. vores beskrevne formål.
Du har til hver en tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i afsnittet – Dataansvarlig & kontakt information -. Nyhedsbreve kan til enhver tid afmeldes ved at trykke på -afmeld- knappen i bunden af nyhedsmailen eller på vores hjemmeside.

 

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Links til andre hjemmesider:

Vores hjemmeside kan indeholde link til relaterede hjemmesider. Bruges disse link har ØBO TOURS ikke længere kontrollen, og er derfor ikke ansvarlig for privatlivspolitikken på disse hjemmesider.

 

Cookies:

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af ØBO TOURS

 

Cookiedeklaration

Hvad er en cookie? En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

 

Afvisning af cookies

 

Gennem præferencer

Du har altid mulighed for at ændre dine præferencer i forhold til hvilke cookies vi må gemme på siden. Se mere herom under FORMÅL.

 

Gennem browser

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Sletning af cookies

Ønsker du at få slettet eller oplyst hvilken personfølsom data vi har liggende omkring dig, kan du henvende dig til ØBO TOURS. Dit samtykke gælder for følgende domæne: www.obotours.dk

 

Formål

Du har mulighed for at besøge vores hjemmeside anonymt. Hvis du vælger at acceptere cookies vil vi have mulighed for at gemme data omkring dig. 

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine præferencer. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og til at optimere vores hjemmeside ud fra din færden derpå, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer ved dit samtykke. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser og øvrig brug af services.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse udfyldelse af en kontaktformular.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

 

Vi bruger dine oplysninger til:

 

Forbedre oplevelsen af vores hjemmeside

Vi prøver konstant at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Derfor bruger vi forskellige cookies til at spore din færden på hjemmesiden og på den måde kunne optimere.

 

Remarketing

Remarketing viser dig efter dit besøg på vores hjemmeside de ydelser du har vist interesse i igen. Det er med til at sikre dig målrettede annoncer for det indhold der interesserer dig, frem for tilfældige annoncer.

 

Retsgrundlag

Behandling af din data er baseret på dit samtykke jf GDPR, art. 6(1)(a)-(b). Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på og geografisk placering videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til www.datatilsynet.dk.

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Opdateringer til privatlivspolitikken:

ØBO TOURS opdaterer løbende privatlivspolitikken, og den senest opdaterede vil altid være at finde på vores hjemmeside.

 

Kontakt:

Har du spørgsmål til ØBO TOURS privatlivspolitik, til behandlingen af dine oplysninger, rettelser til allerede registeret persondata eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på en af følgende måder:

 

Per e-mail: welcome@obotours.dk
Per telefon: +45 31 40 20 01
Per brev: Nørremarksgyde 1, 5658 Ryslinge, att: dataansvarlige